• Sosyal Ağlarda Takip Et :

BUMİAD,ın kurulduğu değerler; kurumsal kimliğimizin temelini oluşturur; karar ve etkinliklerimizi yönlendirir. Altı temel değerimiz vardır. Bu değerlerimizin, BUMİAD Yönetim Kurulu, üyeleri, danışmanları ve çalışanlarınca anlaşılması ve benimsenmesi amacımızdır.

Dürüstlük
BUMİAD'da ilişkiler dürüstlük ilkesine dayalı olarak yürütülür. Tüm kurumsal ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara uyarız. Üyelerimiz, danışmanlarımız, çalışanlarımız ve diğer kurumlarla ilişkilerimizde dürüst davranır, karşılıklı güveni zedeleyecek yaklaşımlarda bulunmayız.

Sorumluluk
BUMİAD, Bursa'nın ve ülkemizin bir değeri ve katılımcı üyesidir. Üyelerimizin, kentimizin, bölgemizin ve Ülkemizin sorunlarına karşı duyarlıyız. Tarihi ve kültürel mirasa, doğal kaynaklara, doğaya, çevreye ve insana karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kaynakların doğru kullanılmasını isteriz. Tüm çalışmalar ve görüş bildirimlerimizde üyelerimizin mesleki uzmanlıklarından yararlanarak topluma karşı bu sorumluluk bilinciyle hareket ederiz.

Saygınlık
BUMİAD ismi bizler için gurur kaynağıdır. Üretken, yapıcı ve uzlaşıdan yanayızdır, çözüm öneririz. Tüm paydaşlarımız ve iletişimde bulunduğumuz herkesimde saygınlık çağrıştırır,Buna zarar verici tavır ve davranışlardan kaçınır, karşılıklı saygı esasına dayanan ilişkiler kurar ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütürüz.

Güvenilirlik
BUMİAD, üyelerinin ihtisas ve iş deneyimlerinden yararlanarak meslek etiğine bağlı, Ar-Ge?ye, bilime ve bilgiye dayalı güvenilir görüşler, öneriler ve çözümler üretir. Etkinliklerimizi bu doğrultuda gerçekleştiririz.

Objektiflik
Demokratik, laik, hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti?nin temel ilkeleri doğrultusunda; Partiler üstü çalışır, Kararlarımızı objektif kriterlere göre meslek etiği ile alırız. Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınırız.

Katılımcılık
Üyelerimizin alınan kararlara ve yapılan etkinliklere katılımı başarımızı oluşturur. Birbirimize değer verir, tüm fikirlere yapıcı yaklaşır ve değerlendirir; demokratik bir sistemle çalışmalarımızı yürütürüz. Uzlaşı kültürü içerisinde, "ortak akıl" ile hareket ederiz. Üyelerimizin mesleki birikimlerini birleştirerek doğru öneriler getiririz.