BUMİAD "Sosyal Sorumluluk ve Planlama Komisyonu" nun hazırlamış olduğu, 1/100 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı öneri Raporu

BUMİAD "Sosyal Sorumluluk ve Planlama Komisyonu" nun hazırlamış olduğu, 1/100 000 ölçekli İl Çevre Düzeni Planı öneri Raporu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur AKTAŞ Beyefendi'ye makamında ziyaret edilerek takdim edilmiştir.
Emeği geçen Başta Komisyon Başkanı Y.Mimar Eser Ceyhan 
Y.Mimar Filiz Güzel Şen,
Mimar Aziz Akıncıtürk,
Y.Mimar Çağıl Türkmen Cesur,
Mimar Derya Kangal,
Y.Mimar Seyfi Ertan,
Çevre Müh.Doç.Dr Efsun Dindar,
Çevre Müh.Ender Karaelli ve
Ziraat Müh. Hüseyin Gürkan’dan oluşan komisyon üyelerimize teşekkür ederiz.