Hakkımızda

Bursa'da Mühendis ve Mimar İşinsanları ve Sanayicilerin kurduğu ve bünyesinde yer aldığı BUMİAD, gönüllü üyelik esasına dayalı bir sivil toplum kuruluşudur.

29 Mayıs 2009 tarihinde 30 kurucu üye tarafından Bursa'da kuruldu. Türkiye' de bu konuda ilk ve öncü, bir dernektir. BUMİAD üyelerini ve Bursa'yı ulusal ve uluslar arası etkinliklere katılarak temsil eder.
Bursa'nın daha güzel, yaşanabilir ve daha güçlü bir ekonomiye sahip olması için, BUMİAD amaçlarına uygun olarak faaliyet gösterir. BUMİAD bir sivil toplum kuruluşu olarak, üyelerinin iş hayatlarını kolaylaştırıcı yol gösterir. Üyelerinin uzmanlıklarından yararlanarak, topluma faydalı olmak için çalışır.